Složení výboru SDH

Hubený Milan (starosta sboru)
Petrů Jaromír (náměstek starosty)
Podloučka Pavel (velitel)
Flok Luděk (jednatel)
Livorová Eva (hospodářka)
Floková Pavla (referentka prevence)
Bárta Roman (vedoucí mládeže)
Havířová Petra (referentka žen)
Bartoš Dušan (člen výboru)
Hajný Radek (dtto)
Hajný Rostislav (dtto)
Havířová Marcela (dtto)
Kala Pavel (dtto)
Livora Petr (dtto)
Roučka Jan (dtto)
Ryšánek Petr st. (dtto)
Ryšánek Petr ml. (dtto)
Strachoň Bohuslav (dtto)
Zezula Miroslav (dtto)